02186129565 09120926282

انتخاب طرح ابروها قبل از کاشت

تا اینجای کار متوجه شدید که ریخت‌شناسی یکی‌از مهم ترین دلایل نیاز به جلسات مشاوره پیش از کاشت ابرو میباشد. یکی دیگر از کارهای مهمی که در جلسات پیش از عمل و البته پس از ریخت‌شناسی ابروها می بایست صورت پذیرد، انتخاب طرح ابرو میباشد. این قضیه مشخص و معلوم می‌کند که فولیکول‌های برداشته شده بایستی دقیقا در چه محلی قرار بگیرند و زاویه آنها نیز می بایست چه گونه باشد. انتخاب طرح ابرو معمولا با توجه به اصول زیبایی‌شناختی و مبتنی بر شرایط فعلی ابروها و صورت شخص انجام می گردد.

درانتخاب طرح ابرومهم ترین نکته اینمیباشدکه طرحجدیدمی بایستباکلصورتو به‌خصوص شرایط چشم‌ها هماهنگی داشته باشد.در‌ای نروندمی بایست نقطه شروع ابرومعلوم گردد.انتخاب نقطه شروع باعث می شود که ابروهای کاشته شده خیلی به هم نزدیک نشوند وفاصلهزیادیهم نداشته باشند. علاوه بر نقطهاستارت،بایستینقطهپایانیرا نیزمشخصکرد. این نقطه نیز نباید تا شقیقه‌ها کشیده شود یابه کناره صورت نزدیک باشد. درنهایت خم ابرو که مهمترین بخش ابرو می باشد انتخاب می شود. محل قرارگیری خم ابرو تاثیر زیادی در شرایط چهره شخص دارد.در شرایطی‌که خم ابرو بیش‌ازحد بالا یا پایین باشد، به صورت شخص حالتی متعجب، خشمگین یا غمگین می بخشدو این به هیچ عنوان خوشایند نیست.

در روز عمل چه اتفاقی می افتد؟

بعدازاینکه جراح و شخص درخواست کننده درباره طرح موردنظر ابروها به توافق رسیدند و معاینات تکمیل شد، تاریخ جراحی انتخاب می‌گردد. در روز جراحی پزشک معالج بایستی از بانک مو تعیین شده فولیکول‌های مو را بردارد و آنها‌را به محل‌های موردنظر در ابروها منتقل نماید. برای کاشت ابرو بانک موها معمولا نواحی پشت سر، گردن و پشت گوش‌ها میباشد. نکته حائض اهمیت این میباشد که فولیکول‌های استخراج شده، می بایست تک تار مویی باشند. در غیر این صورت پزشک خود بایستی فولیکول را استخراج شده را تجزیه کرده و آن را به نوع تک تار مویی تبدیل کند

تعداد گرافت‌های مورد نیاز برای ماشت ابرو حدود ۴۰۰ عدد میباشد؛ البته با توجه به تراکم ابروها ممکن است تعداد آنها کمتر یا بیشتر نیز بشود. بعداز برداشت گرافت‌ها از محلی که موهای آن از حیث رنگ، ضخامت و روش رویش بیشترین شباهت را به موهای ابرو دارند، نوبت به کاشت آن ها می رسد. توجه فرمائید که برداشت گرافت‌ها از روش سوزن‌های بسیار ریزی اعمال میگردد و به همین دلیل هیچ آسیب یا خون‌ریزی در محل برداشت ایجاد نخواهد شد. گرافت‌های برداشته شده می بایست برای کاشت آماده شوند که‌این فعالیت را کادر درمانی حاضر در اتاق جراحی انجام می دهند

بعداز آماده‌سازی گرافت‌ها، پزشک متخصص با تیغ‌های بسیار ریزی شکاف‌هایی در محل موردنظر ایجاد می‌کند و گرافت‌ها را در داخل این سوراخ‌ها قرار میدهد. در مرحله کاشت توجه به زاویه کاشت موها و جهت رویش آنان بسیار اساسی میباشد عدم دقت به‌این مسئله فرم ابرو را به هم می‌ریزد یا حتی ممکن میباشد باعث رویش عمودی موهای ابرو خواهد شددر کلیه این مراحل دکتر از بی‌حسی موضعی استفاده می‌نماید. به همین دلیل فرد دیگر عوارض ناشی از بیهوشی را تجربه نخواهد کرد و زمان نقاهت بسیار کوتاه‌تری را نیاز خواهد داشت

پروسه کاشت ابرو

طراحی ابرو
  معمولاً در‌این مرحله از متقاضی درخواست می کنیم تا شکل ابروی دلخواه خویش را روی صورت رسم نماید

 آن گاه جراح با آنالیز طرح دلخواه بیمار و اندازه‌گیری مختلف، طرح را زیباسازی کرده و تلاش می‌کند تا تقارن در بین ابروها رعایت خواهد شد در‌این مرحله می‌توان از طرح‌های از پیش آماده هم به کار گرفت؛ البته ظواهر این طرح‌ها معمولاً کمی غیرطبیعی‌ به نظر می رسد